top of page

Hizmetlerimiz

Şirket Danışmanlığı

 

Ticari başarının sürekliliği için önleyici hukuki destek alınmasının daha da önem kazandığımı günümüzde, Ürer Hukuk Bürosu önleyici hukuk hizmeti kapsamında sürekli ve düzenli hukuk hizmeti vererek müvekkillerinin her türlü hukuki soru ve sorunlarında yardımcı olmakta ve şirketlerin hızla ve hukuka uygun bir şekilde gelişmelerine/büyümelerine destek olmaktadır. Bu kapsamda verilen hizmetlerin bazıları şunlardır:

 

 • Sözlü ve yazılı hukuki soruların en kısada sürede cevaplandırılması ve hukuki danışmanlık verilmesi

 

 • Ticari projelerin hukuki süreçlerinin kurgulanması ve takip edilmesi

 

 • Müvekkilleri temsilen talep edilen toplantılara katılınması

 

 • Müşteriler ile yapılan sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve yasal düzenlemelere uyarlanması

 

 • Şirket içi sürekli kullanılan sözleşme ve belge formatlarının hukuka uygun şekilde hazırlanması ve yasal değişiklikler doğrultusunda güncellenmesi

 

 • Çalışanlarla imzalanacak iş sözleşmelerinin ve diğer fesih bildirimleri, ikale sözleşmeleri ve benzeri belgelerin hazırlanması

 

 • İhtarnamelerin hazırlanması

 

 

Şirketler Hukuku

 

Ürer Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı sermayeli şirketlere, şirket kuruluşu, genel kurulların yapılması, yönetim/ortaklar kurulu kararlarının alınması dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketler Hukuku kapsamında geniş çerçevede hukuki hizmet vermektedir. Bu hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

 • Anonim Şirket/Limited Şirket/İrtibat Bürosu kuruluşlarının yapılması

 

 • Yabancı Sermayeli Şirket kuruluşlarının ve ilgili resmi bildirimlerin yapılması

 

 • Şirketlerin Olağan/Olağanüstü Genel Kurul toplantının yapılması

 

 • Şirketlerin Yönetim/Ortaklar Kurulu kararlarının hukuki düzenlemelere uygunluğunun denetimi

 

 • Bireysel Katılım Sermayesi mevzuatı kapsamında Melek Yatırım süreçlerinin yapılandırılması ve yatırım için gerekli tüm işlemlerin yapılması

 

 • Ortaklar/Hissedarlar Sözleşmelerinin hazırlanması

 

 • Hukuki durum tespiti  (Due Diligence) yapılması

 

 

Sözleşmeler Hukuku

 

Ürer Hukuk Bürosu, gerek gerçek kişilere gerek şirketlere her türlü sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi hizmetlerini vermektedir.

 

Bu alanda özellikle şirketlerin hali hazırda kullandıkları sözleşmeleri inceleyerek hukuka uygunluk denetimi yapılmakta ve gerekli uyarlamaların yapılması sağlanmaktadır.

 

 

İş Hukuku

 

İş hukuku kapsamında, her türlü belgenin hazırlanması, revize edilmesi, mevcut belgelerin hukuka uygunluğunun kontrol edilmesi, bu hukuk alanındaki uyuşmazlıkların davaya dönüşmeden uzlaşma yolu ile sona erdirilmesi ve benzeri tüm konularda hukuki danışmanlık hizmeti veren Ürer Hukuk Bürosu aynı zamanda işveren ve çalışanlarına yönelik iş hukuk eğitimi de vermektedir. 

 

 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

 

Fikri mülkiyet haklarına ilişkin franchise sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, fikri hakların devri, marka/tasarım başvuru ve tescilleri dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu alanda her türlü danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

 

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

 

Gayrimenkul işlemlerinin her aşamasına ilişkin danışmanlık hizmeti veren Ürer Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı müvekkillerini, gayrimenkul alımı-satımı, taşınmaz kira veya satış sözleşmelerinin hazırlanması ve benzeri işlemlerin ifasında temsil etmektedir. Ayrıca arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ile kentsel dönüşüm kapsamındaki sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, inşaat firmaları ile kat malikleri toplantılarında müvekkillerin temsil edilmesi ve ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi hususlarında da hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

 

Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

 

Ürer Hukuk Bürosu, ticari davalar, iş davaları, haksız rekabet veya fikri haklara dayalı davalar ve diğer hukuki ihtilaflardan kaynaklanan  davalarda da hizmet vermektedir.

bottom of page