top of page

Şirket Danışmanlığı

 

Şirketler Hukuku

 

Sözleşmeler Hukuku

 

İş Hukuku

 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

 

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

 

Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

 

Ürer Hukuk Bürosu, ticari davalar, iş davaları, haksız rekabet veya fikri haklara dayalı davalar ve diğer hukuki ihtilaflardan kaynaklanan  davalarda da hizmet vermektedir.

 

Aile Hukuku

 

bottom of page