top of page

Şirket Danışmanlığı

 

Ticari başarının sürekliliği için önleyici hukuki destek alınmasının daha da önem kazandığımı günümüzde, Ürer Hukuk Bürosu önleyici hukuk hizmeti kapsamında sürekli ve düzenli hukuk hizmeti vererek müvekkillerinin her türlü hukuki soru ve sorunlarında yardımcı olmakta ve şirketlerin hızla ve hukuka uygun bir şekilde gelişmelerine/büyümelerine destek olmaktadır. Bu kapsamda verilen hizmetlerin bazıları şunlardır:

 

  • Sözlü ve yazılı hukuki soruların en kısada sürede cevaplandırılması ve hukuki danışmanlık verilmesi

 

  • Ticari projelerin hukuki süreçlerinin kurgulanması ve takip edilmesi

 

  • Müvekkilleri temsilen talep edilen toplantılara katılınması

 

  • Müşteriler ile yapılan sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve yasal düzenlemelere uyarlanması

 

  • Şirket içi sürekli kullanılan sözleşme ve belge formatlarının hukuka uygun şekilde hazırlanması ve yasal değişiklikler doğrultusunda güncellenmesi

 

  • Çalışanlarla imzalanacak iş sözleşmelerinin ve diğer fesih bildirimleri, ikale sözleşmeleri ve benzeri belgelerin hazırlanması

 

  • İhtarnamelerin hazırlanması

 

 

Şirketler Hukuku

 

Sözleşmeler Hukuku

 

İş Hukuku

 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

 

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

 

Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

 

Aile Hukuku

 

bottom of page