top of page

Şirket Danışmanlığı

 

Şirketler Hukuku

 

Sözleşmeler Hukuku

 

İş Hukuku

 

İş hukuku kapsamında, her türlü belgenin hazırlanması, revize edilmesi, mevcut belgelerin hukuka uygunluğunun kontrol edilmesi, bu hukuk alanındaki uyuşmazlıkların davaya dönüşmeden uzlaşma yolu ile sona erdirilmesi ve benzeri tüm konularda hukuki danışmanlık hizmeti veren Ürer Hukuk Bürosu aynı zamanda işveren ve çalışanlarına yönelik iş hukuk eğitimi de vermektedir.

 

  - İşe İade Davası >>

 

  - İş Güvencesi ve Toplu İşçi Çıkartma>>

 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

 

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

 

Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

 

Aile Hukuku

 

bottom of page