top of page

Şirket Danışmanlığı

 

Şirketler Hukuku

 

Sözleşmeler Hukuku

 

Ürer Hukuk Bürosu, gerek gerçek kişilere gerek şirketlere her türlü sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi hizmetlerini vermektedir.

 

Bu alanda özellikle şirketlerin hali hazırda kullandıkları sözleşmeleri inceleyerek hukuka uygunluk denetimi yapılmakta ve gerekli uyarlamaların yapılması sağlanmaktadır.

 

İş Hukuku

 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

 

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

 

Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

 

Aile Hukuku

 

bottom of page