top of page

Hizmetlerimiz

BOŞANMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN +90533 420 9939 NOLU HATTAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Neler Yapılmalıdır?

 

Eşler birbirleri ile anlaşarak boşanma davası açabilecekleri gibi eşlerden biri diğerinden bağımsız olarak da boşanma davası açabilir. Şayet eşler anlaşma ile boşanmaya karar verirlerse aralarında hazırlayacakları bir protokolü önceden mahkemeye sunmak ve ilk duruşmada hazır bulunmak suretiyle kısa sürede boşanabilirler.

 

Eğer eşlerden biri boşanmak istiyor ise boşanma sebebinin ispatlanmış olması gerekir. Boşanma davası başlamadan ya da boşanma davası görüldüğü esnada hakim tarafların anlaşmamaları ile ilgili gerekli bilginin toplanmasını ve inceleme, araştırma yapılmasını isteyebilir. Gerek görürse sosyal danışman ya da psikolog atayarak inceleme yaptırabilir.

 

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle veya başka bir nedenle (anlaşmalı boşanma hariç) mahkemeye başvurulursa taraflar (çiftler) katılmadan da avukat aracılığı ile boşanma gerçekleşebilir.

 

Boşanma Davaları ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

 

 • Davayı Hangi Taraf Açmalı?

 

Boşanma Davasının kim tarafından açılacağının bir önemi yoktur. Davayı açan dava harç ve masraflarını ödemekle mükelleftir. Ayrıca davayı açan taraf, karşı tarafın boşanma davasındaki kusurunu ispatla mükelleftir. Örneğin davayı açan eşinin kendisini aldattığını ileri sürüyorsa bunu çeşitli delillerle ispatlamalıdır.

 

Tarafların kusurlarını tespit edecek olan mahkeme hakimidir. Mahkeme hakimi gerek dosyaya sunulan delilleri gerekse de kendi kişisel kanaatini kullanarak kimin kusurlu olduğuna kanaat getirecektir. Hakimin kusur yönündeki kanaati doğrultusunda tarafların boşanma davasında talep ettikleri tazminat talepleri gündeme gelecektir.

 

Boşanma davası herhangi bir nedenle reddedildiği takdirde; mahkeme kararının kesinleştiği tarihten başlayarak 3 yıl geçmesi halinde, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

 

 • Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

 

Boşanma davası, eşlerden herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer Aile Mahkemesinde, aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

 

 • Anlaşmalı Boşanma nedir?

 

Anlaşmalı boşanma, “eşlerin boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında (tazminat, nafaka, velayet, eşya paylaşımı vs.) anlaşmaya varmaları, bu doğrultuda bir protokol hazırlamaları ve yine bu doğrultudaki iradelerini hakim huzurunda beyan etmeleri ile mümkündür.

 

Kanun, evliliklerde anlaşmalı boşanmaya izin vermemektedir.

 

 

BOŞANMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN +90533 420 9939 NOLU HATTAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 

 

 • Çekişmeli Boşanma nedir?

 

Çekişmeli boşanma ise, tarafların boşanma ya da boşanmanın mali sonuçlarında anlaşmaya varamamaları halinde ya da 1 yılını doldurmayan evliliklerde söz konusu olmaktadır. Bu türlü davalarda, taraflar iddialarını ispat etmekle yükümlüdür. Boşanma davalarında en önemli delil tanık/şahit delilidir. Tanıkların yakın akraba olması, yaşının küçük olması tanıklıklarının kabul edilmeyeceği anlamına gelmez. Önemli olan tanık beyanlarını değerlendirecek olan hakimin kanaatidir.

 

 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü hangi hususlar içermelidir?

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, anlaşma boşanma için mahkemeye başvurmadan önce tarafların belirli hususlarda anlaşmış olmaları gerekir ve bu yönde hazırladıkları protokolü mahkemeye önceden sunarak süreci hızlandırabilirler. Bu protokolün içermesi gereken hususlar kısaca şunlardır:

 

 • Her iki tarafın da boşanmak istediği belirtilmeli.

 

 • 18 yaşından küçük çocuğun velayetinin kimde kalacağı belirtilmeli ve velayeti alamayan ebeveynin çocukla ilişkisi makul bir şekilde düzenlenmelidir.  Örneğin, velayeti alamayan ebeveynin çocuğu ne zaman ne kadar süreyle göreceği, açık bir şekilde ve karışıklık yaratmayacak şekilde belirtilmelidir. Bu yönde, istediği zaman görecektir vb. ifadeler belirsiz olup hakim tarafından kabul edilmeyecektir.

 

 • Eşlerin varsa birbirlerinden maddi-manevi tazminat talepleri, meblağı ve ödeme şekli ve zamanı da belirtilerek, belirlenebilir.

 

 • Çocuk varsa iştirak nafakası veya yoksulluk nafakası talepleri de belirtilebilir.

 

 • Taraflar, varsa evlilik süreci içerisinde edindikleri taşınmaz ve taşınır eşyaların paylaşımına ilişkin de hükümlere yer vermelilerdir. Bu kapsamda, eşlerden birinin ev giderlerinin (kira, aylık faturalar, vergiler vs.) de nasıl karşılanacağı protokolde belirtilebilir.

 

 • Yargılama ve/veya avukatlık giderlerini kimin ödeyeceği de taraflarca kararlaştırılabilecek hususlardan biridir.

 

Unutmamak gerekir ki, anlaşmalı boşanma en kısa sürede boşanmanızı sağlar. Bu doğrultuda, her iki tarafın makul sınırlar içerisinde anlaşmaya vararak ilk celsede boşanmaları, çekilmez hale gelen evlilik birliğinin tarafları daha fazla zedelemeden sona erdirilmesi için en uygun yöntemdir.

 

 • Boşanma davaları ne kadar sürede biter?

 

Anlaşmalı boşanmalarda, istisnai durumlar hariç, genelde ilk duruşmada boşanma kararı verilmektedir.

 

Çekişmeli boşanmalarda ise, süreç dosyadaki delil durumuna ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişmektedir. Bu nedenle, çekişmeli boşanmalar için süre vermek çok mümkün değildir.

 

 

BOŞANMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN +90533 420 9939 NOLU HATTAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 

 

 • Çocukların Velayeti Kimde Kalır?

 

Kural olarak 18 yaşından küçük çocukların velayeti annede bırakılır ancak, anne velayet hakkının babaya bırakılmasını  kabul etmiş ise veya annenin haysiyetsiz hayat sürdüğü, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu, çocuklara şiddet uyguladığı gibi nedenler  tespit edildiği takdirde çocukların velayeti babada bırakılabilir.

 

 • Eşim beni aldattı, ispatı da var tek celsede (ya da 1 haftada) boşanılıyormuş, doğru mudur?

 

Tek celsede boşanmak, anlaşmalı boşanma ya da her iki tarafın boşanmak ve diğer hususlarda anlaştığı (anlaşmalı boşanmanın diğer şartları olmasa bile) davalarda mümkündür. Bunun dışında mümkün değildir.

 

Şayet eşler boşanma ve şartları hususunda anlaşamıyorlarsa, açılacak dava çekişmeli boşanma davası olacaktır. Dava sürecinde, en azından taraflar birbirlerinin dilekçelerine cevap verecekler, tanık ve delil listeleri sunulacak, bazı birimlere yazılar yazılacak, tanıklar getirtilecek ve dinlenecek vb. işlemler yapılacaktır. Bunların hepsinin tek celsede yapılması mümkün değildir. Her celse arasının ortalama 2 – 3 ay olduğunu düşünürsek tek celsede ya da 1 haftada boşanmanın mümkün olmadığı anlaşılacaktır. Yani aldatma da olsa ve delilleri kesin olsa bile bu mümkün değildir.

 

 • Kocamı aldattım ve o bunu ispat edip çocuğun velayetini alacağını söylüyor, alabilir mi?

 

Aldatma, velayetin babaya verilmesi için yeterli bir sebep değildir. Çocuk genellikle anneye verilir. Özellikle de yaşı küçükse. Sürekli değişik erkeklerle birlikte olma hali gibi “haysiyetsiz bir hayat” süren veya uyuşturucu alışkanlığı olan veya benzeri durumlarda olan anneye velayet verilmeyecektir.

 

 • Davayı kazanırsam mahkeme masraflarını karşı taraf mı ödeyecek?

 

Davayı kazandığınızda yargılamada yapılan masrafları (dava harcı, bilirkişi ücreti, yazışma giderleri, keşif giderleri vb.) kaybeden taraf ödeyecektir. Kaybeden taraf, ayrıca kazana avukatın mahkemece takdir edilen avukatlık ücretini ödeyecektir.

 

Ancak, avukatınız ile yaptığınız sözleşme uyarınca ödenmesi gereken avukatlık ücreti kendi sorumluluğunuzdadır.

 

 • Messenger, cep telefonu mesajları vs. elimde. Bunları kullanabilir miyim?

 

Bu tür verilerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı her zaman net bir durum değildir.

 

 

BOŞANMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN +90533 420 9939 NOLU HATTAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 

 

 • Eşimin bütün telefon kayıtlarını çıkartsam ve ondan boşansam yüksek bir tazminat alabilir miyim?

 

Telefon kayıtlarının görüşme içerikleri boşanma davasında kullanılamamakta hatta temin edilememektedir. Bu yasal değildir ve hiçbir mercii de bu içeriği mahkemeye vermez. Ancak eşinizin telefonla ne zaman kiminle ne sürede görüşme yaptığı şeklindeki dökümü mahkeme temin edebilir ki bu da bazen işinize yarayabilmektedir.

 

 • Benim gelirim yok, malım mülküm de yok, mahkeme eşime fazla bir tazminat vermeme hükmeder mi?

 

Mahkeme hiçbir geliriniz olmasa bile aleyhinize tazminata hükmedebilir. Ayrıca, şayet çocuk varsa da çocuk için nafaka da bağlayabilir. Tabi bunların tahsil edilmesi başka bir şeydir. Yani malınız yoksa tazminatı sizden alamayacaktır ancak sürekli bir haciz tehdidi ile karşı karşıya olacaksınız. Nafakanın ödenmemesi halinde hapis cezası yaptırımı da vardır.

 

 • Yurtdışında boşandım geçerli mi?

 

Yurtdışında aldığınız boşanma kararı için Türkiye’ de tanıma-tenfiz davası açmanız gerekmektedir. Aksi halde Türkiye’de geçerli olmayacaktır.

 

 • Boşanma davası açıldıktan sonra eşimi aldatırsam ne olur?

 

Evlilik birliği süresince eşlerin birbirlerine sadakat yükümlülüğü devam eder ve evlilik birliği mahkemece verilecek boşanma kararı kesinleşene kadar devam eder. Bu nedenle, boşanma davası açtıktan ve henüz boşanma kararı verilmeden önce eşin aldatılması halinde aldatan eş sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmış olur. Bu halde, aldatan eş evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kusurlu bulunur.

 

Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?

 

BOŞANMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN +90533 420 9939 NOLU HATTAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 

 

Pendik’de boşanma avukatı arayan ve boşanmaya karar vermiş eşlerin Pendik boşanma avukatı tutmaları durumunda boşanma işlemleri daha hızlı gerçekleştirebilmektedir. Pendik boşanma avukatı eşlere boşanma davası sürecinde hukuki destek vererek boşanma eyleminde onların menfaati doğrultusunda bilgi ve birikimini kullanmaktadır.

Pendik boşanma avukatı aracılığı ile yapılacak olan boşanmalarda hem süre olarak daha kısa bir zaman diliminde boşanma gerçekleştirilirken hem de boşanmanın getireceği diğer unsurlar bağlamında en faydalı sonuçlar alınabilmektedir. Boşanmanın getireceği diğer unsurlardan kasıt, ortak malların paylaşımı, alınacak tedbir, yoksulluk, çocuk bakım gibi nafakaların miktarı, varsa çocukların velayetinin alınması ve benzeri durumlar için Pendik boşanma avukatı ile boşanma işlemlerinin gerçekleştirilmesi boşanma davasından en olumlu sonucun alınmasında yardımcı olabilmektedir.

Bilindiği gibi boşanma süreci eşlerde gerek maddi gerekse psikolojik bir yıpranmaya neden olmaktadır. Bu nedenle boşanma sürecinin en kısa sürede atlatılması yıpranmanın da en kısa süre içerisinde sonlanmasına olanak sağlayabilmektedir. Bu nedenle Pendik boşanma avukatı tarafından hukuki destek alınması eşlerin menfaatine olacaktır. Boşanma davası diğer bütün davalarda olduğu gibi avukat tutmanın zorunlu olmadığı bir davadır fakat Pendik boşanma avukatı tutulması durumunda süreç hızlı bir şekilde ve en olumlu sonuçlanacak şekilde sonlandırılabilmektedir.

Boşanma davalarının en kısa süreler içerisinde çözülebilmesi için eşlerin anlaşmalı boşanma yoluna gitmeleri daha olası olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşlerin öncelikle bir anlaşmalı boşanma protokolüne (sözleşmesine) ihtiyaçları vardır. Anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) eşlerin boşanma ile ilgili her konuda mutabakata vardıklarını beyan eden bir anlaşmadır. Bu nedenle bu protokolün eksiksiz bir şekilde doldurulması davanın en kısa süre içerisinde gerçekleşmesi noktasında önemlidir. Anlaşmalı boşanma protokolünde oluşabilecek bir eksiklik de tarafların tek celsede boşanmalarına engel olabilmektedir. Bu nedenle Pendik boşanma avukatı tutulması anlaşmalı boşanma protokolünün eksiksiz bir şekilde yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Pendik boşanma avukatı ile yapılacak olan anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) sayesinde eşler en kısa sürede boşanmak adına önemli bir adım atmış olmaktadırlar.

Eşlerin boşanma ile ilgili bir hususta fikir birliği içerisinde olmaması durumunda görülecek olan boşanma davaları ise çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları , anlaşmalı boşanma davasına nazaran daha uzun süreler almaktadır. Çekişmeli boşanma davasında taraflar nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı, gibi hususlar üzerinde fikir ayrılığında olmaktadır. Fikir ayrılığının olması durumunda eşler Pendik boşanma avukatı tarafından alacakları hukuki destekle menfaatlerinin en uygun şekilde korunmasına olanak sağlayabilirler.

 

 

Boşanma

 

Boşanma Davaları

Boşanma Avukatı

Boşanmada Edinilmiş Malların Paylaşımı

 

 

Boşanma Avukatı Olarak Hizmet Verdiğimiz Yerler

 

İstanbul Boşanma Avukatı

Pendik Boşanma Avukatı

Tuzla Boşanma Avukatı

Kartal Boşanma Avukatı

Maltepe Boşanma Avukatı

Kadıköy Boşanma Avukatı

 

 

Boşanma Hakkında Sık Sorulan Sorular

 

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma Davasını Hangi Tarafın Açtığı Önemli Midir?

 

Google+

 

 

Google+

bottom of page